احادیث
چاپ
عمل صالح و دوستی آل محمد

امام رضا علیه السلام می فرمایند:

مبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد علیهم السلام رها کنید و مبادا دوستى آل محمد علیهم السلام را به اتکاى اعمال صالح از دست بدهید زیرا هیچ کدام از ایـن دو , به تنهایى پذیرفته نمى شود

بحار الانوار,ج 78,ص 348

 

امام رضا(علیه السلام) می فرمایند:
هر امامی بر گردن دوستان و پیروانش، عهد و پیمانی دارد. از جمله اموری که وفای به این عهد و پیمان است، زیارت قبور ائمه است.

محجة البیضاء، ج 4، ص 45