کتابخانه
چاپ
 


کتابخانه هتل در محل لابی و با کتبی در تمام گروه سنی به زبانهای فارسی و عربی با موضوعات مذهبی و اجتماعی جهت اوقات فراغت زائران پیش بینی شده است.
 
چاپ


لابی
 

اتاق
 

رستوران
 

سالن های اجتماعات 
 

کتابخانه
 
 پارکینگ