ارتباط با مدیران
چاپ

 

رئیس هیئت مدیره:
حاج حسین افشار


 
عضو هیئت مدیره:
مهندس حسین مصطفوی

عضو هیئت مدیره:
حاج حسین لولاچیان
 
 
 
 
   عضو هیئت مدیره:   مهندس مجید استادیمدیر هتل:
مصطفی رشیدی نژاد


 
ارتباط با هتل
چاپ
تلفن :  19-11 333 322-051

فکس:  827 34 322-051
 
آدرس: مشهد - خیابان خسروی نو - کوچه آیت الله خامنه ای -  کوچه شهید قنادی

پست الکترونیکی: info@Sadeghiye-Hotel.com 

آدرس وب سایت:www.Sadeghiye-Hotel.com