وضعیت گردشگری در شهر مشهد
چاپ

وضعیت گردشگری در مشهد

آثار اقتصادی بدون شک یکی از ابعاد مهم فعالیت گردشگری در شهر مشهد آثار اقتصادی آن است. این اثر گذاری از دو جنبه قابل بررسی است. یکی اثراتی است که بر رشد درآمد و ایجاد اشتغال، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دارد و دیگری هزینه هایی است که بابت افزایش تقاضا برای تأسیسات، تسهیلات و خدمات بر ساکنان و مدیریت شهری تحمیل می‌‌شود. اگر چه بخشی از این هزینه ها از محل درآمد حاصل از فعالیت گردشگری و به صورت مالیات و عوارض تأمین می‌‌شود، لکن بخش عمده این هزینه ها از منابع درآمدی شهر تأمین می‌‌شود.

به طور کلی آثار اقتصادی فعالیت زیارت و گردشگری در شهر مشهد را در دو محور اصلی و فرعی و به شکل زیر می‌‌توان دسته بندی کرد:محورهای اصلی شامل:- درآمد زایی- منابع حاصل از اشتغال زایی ( مستقیم و غیر مستقیم) محورهای فرعی شامل:- حفظ آثار باستانی، یادمان های تاریخی و جاذبه های طبیعی به عنوان منابع درآمد زا- توسعه صنایع دستی و سنتی و احیاء صنایع متروک شده قدیمی

الف – نقش درآمد زایی

هزینه هایی که گردشگران وارده به شهر مشهد بابت محل اقامت، تأمین مایحتاج، حمل و نقل، خرید سوغات و ….. انجام می‌‌دهند افزایش درآمد گروههای مختلف شهری را موجب می‌‌شود که بالطبع بر پویایی و تحرک اقتصاد شهر اثر تعیین کننده‌‌ای دارد. برطبق برآوردهای انجام شده متوسط هزینه روزانه یک زایر و گردشگر در شهر مشهد، در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۷۰۰۰ ریال بوده است. با احتساب متوسط مدت اقامت (۵/۶ روز( و تعداد زایران وارده به مشهد در این سال ( حدود ۱۷ میلیون نفر) کل هزینه های انجام شده توسط گردشگران در شهر بالغ بر ۱۸۷۸ میلیارد ریال می‌‌شود که به منابع درآمدی شهر افزوده شده است  ( اهمیت این رقم زمانی آشکار می‌‌شود که توجه شود کل مالیات های وصولی مستقیم شهر مشهد در سال ۱۳۷۸ حدود ۳۸۲ میلیارد ریال بوده است).

بنقش اشتغال زایی    

 از دیگر آثار اقتصادی فعالیت گردشگری مشهد بعد اشتغال زایی آن است. جنبه اشتغال زایی بخش گردشگری دارای دو بعد، اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم است.مشاغل متعدد و گوناگونی در ارتباط با بخش گردشگری شهر پدید آمده و متناسب با رشد جمعیت زایر و گردشگر افزایش پیدا کرده است. کارکنان هتل ها و اماکن اقامتی، راهنمایان، کارکنان آژانس های مسافرتی و … از جمله مشاغلی است که مستقیماً با این فعالیت ارتباط دارد. اگر چه اطلاع دقیقی از تعداد مشاغل مستقیم مرتبط با فعالیت گردشگری در دسترس نیست اما با در نظر گرفتن برخی استانداردها می‌‌توان به تعداد این مشاغل دست یافت. معمولاً برای هر ۱۰ تخت ۲ شغل مستقیم و برای هر ۱۰ صندلی در واحدهای پذیرایی یک شغل مستقیم در نظر گرفته می‌‌شود. با در نظر گرفتن تعداد تخت هتل ها و مهمانپذیرها (جمعاً ۴۲۲۹۸ تخت ) ملاحظه می‌‌شود که حدود ۸۵۰۰  شغل صرفاً در ارتباط مستقیم با مراکز اقامتی بوجود آمده است. در خصوص فرصت های شغلی غیر مستقیم بوجود آمده ناشی از فعالیت گردشگری مشهد، اگر چه اطلاع مستندی وجود ندارد ولی بر طبق استانداردهای موجود معمولاً به ازاء هر ۱۰۰ نفر گردشگر یک شغل مستقیم بوجود می‌‌آید. به این ترتیب می‌‌توان گفت حدود ۱۷۰۰۰۰ فرصت شغلی موجود در شهر که عمدتاً در ارتباط با مؤسسات وابسته، فعالیت ساخت و ساز هتل ها و مراکز اقامتی و پذیرایی، صنایع دستی، مراکز تفریح و …. می‌‌باشد به طور غیر مستقیم به این فعالیت باز می‌‌گردد.۴-۱۴ – میزان شهر نشینی و تاثیر آن بر پیش بینی تعداد زائرانمنشاء شهری و روستایی مسافران از عوامل مهم تاثیر گذار بر پیش بینی حجم مسافران و زائران در آینده است.

در سال ۱۳۶۵ ضریب سفر و زیارت در مناطق شهری کشور ۳۰ و در مناطق روستایی ۱۲ نفر بوده است. حتی ضریب سفر در مناطق روستایی استان  خراسان نیز کمتر از ۴۰ درصد ضریب سفر در مناطق شهری این استان است. در سال ۱۳۶۵ حدود ۶۲ درصد زائران و مسافران مشهد منشاء شهری داشته و ۳۷ درصد آنها از روستاها به شهر عزیمت کرده اند (۸/۰ درصد از خارج کشور) و در حالیکه سهم مسافران شهری و روستایی در داخل استان نسبتاً مشابه است (۴/۵۱ درصد شهری و ۶/۴۸ درصد روستایی) در مسافران خارج استان سهم مسافران روستایی کاهش یافته و به حدود ۱۹ درصد کل مسافران خارج استان میرسد.

به این لحاظ تاثیر افزایش جمعیت بر تعداد مسافران و زائران سال ۱۳۹۵ به تفکیک شهری و روستایی در داخل و خارج استان محاسبه گردیده که با توجه به افزایش نسبت شهر نشینی در استان و کل کشور، سهم مسافران شهری از ۶۲ درصد به حدود ۸۲ درصد افزایش  خواهد یافت. این نسبت که در سطح استان حدود ۷۵ درصد مسافران و زوار است، در سایر استانها به بیش از ۸۸ درصد مسافران میرسد. بطور کلی با فرض ثابت ماندن ضریب زیارت در مناطق شهری و روستایی خراسان و تغییر اندکی در نسبت سفر در سایر استانها در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون مسافر سالانه به مشهد وارد خواهند شد که نیمی از آنها از داخل استان و نیم دیگر از خارج آن عازم مشهد میشوند. تعداد مسافران خارج کشور با همان نسبت ۸/۰ درصد کل مسافران محاسبه شده است نکته دیگری که در برآورد حجم زوار حائز اهمیت است، پیش بینی تعداد  مسافرانی است که شب را در شهر اقامت نمیکنند.

در سال ۶۵ حدود ۲۴ درصد کل خانوارهای زائر و مسافر شب را در مشهد اقامت نکرده اند که رقمی معادل ۱۱۸۵ هزار خانوار را در بر میگیرد. از این رقم حدود یک میلیون خانوار، از خانوارهای مسافر داخل استان بوده اند که برای خرید با استفاده از خدمات شهر به مشهد آمده اند. بنابراین از کل تعداد مسافران حدود ۳/۱۷ درصد شبی را در شهر اقامت نکرده ا ند.محل اقامت دائمی ۳۰۹۳ خانوار زائر در آمارگیری ۱۳۶۵ نامشخص ذکر شده است.

به منظور پیش بینی تعداد  مسافران با حداقل یک شب اقامت در سال ۹۵ از نسبت خانوارهای مقیم  در سال ۶۵ استفاده شده است زیرا مهمترین عامل تاثیر گذار بر این نسبت، تغییر نسبت سفر از داخل استان است که پیش بینی های انجام شده نشاندهنده تغییر چشمگیری در این زمینه نیست.برای انجام این محاسبه ابتدا، ارقام مربوط به تعداد مسافرین به تعداد خانوار تبدیل شد و پس از آن نسبت مسافرین با کمتر از یک شب توقف محاسبه گردید.متوسط تعداد مسافر در سه دوره زمانیبررسی نیازهای مسافران و زوار مشهد نمی تواند براساس حجم کلی زوار در طول سال صورت گیرد. انجام این بررسی مستلزم محاسبه متوسط تعداد مسافر مقیم در یک روز است.

مطالعات اولیه زوار حاکی از آنست که تعداد مسافران و زائران مشهد در طول روزهای سال یکنواخت نبوده، در سالگردها و ایام مهم مذهبی به اوج خود میرسد. در همین حال در فصل تابستان بویژه ماه شهریور که تعطیلات مدارس، فرصت مسافرتهای خانوادگی را فراهم میسازد تعداد مسافرین به نحو چشمگیری افزایش می یابد. ۴۹ درصد مسافران سال ۶۵ در فصل تابستان به مشهد سفر کرده اند و در سیزده روز آخر شهریور روزانه ۲۶۷ هزار مسافر در شهر مشهد مقیم بوده اند. از اینرو در محاسبات تعداد زوار سال ۹۵ ابتدا متوسط تعداد مسافران مقیم در یک روز در طول سال برآورد گردید.

 سپس مسافران مقیم در روزهای ۱۸ تا ۳۰ شهریور ماه که شلوغلترین ایام آمارگیری سال ۶۵ محسوب میشود، محاسبه شده است تا تصویری از حداقل و حداکثر نیازها ارائه گردد. به این منظور بررسی طول مدت اقامت مسافران در سال ۶۵ و احتمال تغییر آن در سال ۹۵ نیز ضروری می نمود.قابل ذکر است که ترکیب مسافران در این سه دوره زمانی (طول سال، فصل تابستان و روزهای ۱۸ تا ۳۰ شهریور) کاملاً متفاوت است در حالیکه نسبت مسافران خارج از استان در طول سال ۶۵ حدود ۴۲ درصد بوده است این نسبت در فصل تابستان به حدود ۶۲ درصد و در شلوغترین ایام سفر به مشهد در ماه شهریور به بیش از ۸۸ درصد میرسد. متناسب با این تغییرات نسبت مسافرانی که شب را در مشهد اقامت نکرده اند تغییر کرده و از ۲۴ درصد به ۱۷ درصد کاهش می یابد (در نتیجه کاهش سهم مسافران داخل استان) و نسبت استفاده از تسهیلات اقامتی در هتل که در طول سال ۲/۵ درصد خانوارهای مسافر را در بر  میگرفت در روزهای ۱۸ تا ۳۰ شهریور به ۹/۶ درصد و  استفاده از مسافرخانه از ۸/۲۲ به ۴/۲۷ درصد خانوارهای مسافر افزایش می یابد که نتیجه افزایش نسبت مسافران خارج استان در روزهای فوق است. در مقابل اقامت در منزل بستگان از ۵۷ درصد به ۸/۵۰ درصد کاهش می یابد.متوسط تعداد مسافر مقیم روزانه در طول سالمحاسبات نشان میدهد که از حدود ۲۵ میلیون مسافر سال ۱۳۹۵ حدود ۷۶ درصد آن حداقل یک شب در شهر مشهد اقامت خواهند کرد که در ۵۶ درصد آنها از خارج استان به مشهد سفر کرده اند و ۴۴ درصد از داخل استان (نسبتهای فوق مشابه سال ۱۳۶۵ است)

متوسط مدت اقامت این مسافران کمتر از سال ۶۵ و معادل ۴ روز در نظر گرفته شده با توجه به طول دوره اقامت بطور متوسط در سال ۲۰۸ هزار مسافر در یک شبانه روز در شهر اقامت خواهند کرد که ۷۸ درصد روزهای اقامت به مسافران خارج از استان تعلق خواهد داشت. در مورد ترکیب شهری و روستایی مسافران باید اضافه کرد که حدود ۸۲ درصد کل مسافرین سال ۹۵ از نقاط شهری به مشهد سفر میکنند و با توجه به طولانی تر بودن دوره اقامت این گروه از مسافرین نسبت مسافرین شهری در مسافرین مقیم در یک شبانه روز به ۶/۸۵ درصد میرسد.

تعداد مسافر مقیم روزانه، در فصل تابستان و ایام خاص در سال ۶۵ حدود ۴۲ درصد کل مسافران (۸/۳۱ درصد مسافران داخل استان و ۶/۵۲ درصد مسافران خارج استان) در فصل تابستان به مشهد سفر کرده اند. از این عده ۸/۸۲ درصد حداقل یک شب را در مشهد اقامت کرده اند که ( در مسافران خارج استان این رقم به ۴/۹۲ درصد میرسد) بطور کلی نسبت خانوارهای با حداقل یک شب اقامت در شهر در مسافران تابستان بیش از متوسط سال است که نتیجه افزایش سهم مسافران خارج استان در این فصل است. در تابستان سال ۶۵ متوسط روزهای اقامت مسافرین داخل استان ۵۵/۲ و مسافرین خارج استان ۰۱/۶ روز بوده است که باز هم از متوسط مدت اقامت مسافرین در طول سال بیشتر است. در نتیجه متوسط تعداد مسافر مقیم در یک شبانه روز در این فصل حدود ۱۷۹ هزار نفر بوده است که ۸۴ درصد آنها از خارج استان به مشهد عزیمت کرده بودند در روزهای ۱۸ تا ۳۰ شهریور ماه تعداد مسافرین خارج استان حدود ۵/۱ برابر شده و به ۲۳۳ هزار نفر در شبانه روز میرسد مجموع مسافرین و زائرین شهر در روزهای فوق که شلوغلترین ایام آمارگیری محسوب میشود ۲۶۷ هزار نفر بوده است.

برآورد تعداد مسافر مقیم در یک شبانه روز در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ با فرض ثابت ماندن نسبت سفرهای تابستانی به سفرهای کل سال (به تفکیک داخل و خارج استان) و نسبت اقامت حداقل یک شب در فصل تابستان (به تفکیک داخل و خارج استان) صورت گرفته است. اما در مورد مدت اقامت مسافرین و زوار در سال ۱۳۹۵ با توجه به عوامل موثر در کاهش مدت اقامت که طی این دوره بوجود خواهد آمد طول دوره اقامت مسافرین داخل و خارج استان در تابستان ۱۳۹۵ ده درصد کمتر از ۱۳۶۵ در نظر گرفته شده و ا رقام حاصله مبنای محاسبه قرار گرفته است.

محاسبات فوق که در جدول منعکس شده، نشان میدهد که ترکیب مسافرین و زوار تابستان ۹۵ از نظر محل اقامت دائمی آنها (در داخل یا خارج استان) تفاوت قابل ملاحظه ای نخواهد کرد. علت این امر آنستکه علیرغم کاهش نسبت جمعیت استان (بدون مشهد) از جمعیت کشور از ۹/۷ به ۳/۷ درصد در دوره ۹۵ – ۶۵ ، بدلیل بالا بودن ضریب سفر و زیارت در جمعیت شهری استان نسبت به سایر نقاط (۳/۲ مسافر در مقابل یک نفر جمعیت شهری استان در مقایسه با ۱۶/۰ مسافر در برابر یک نفر جمعیت شهری سایر استانها) سهم زوار و مسافرین داخل استان به خارج از استان طی این دوره تغییر قابل توجهی نمیکند.

اما ترکیب مسافرین از نظر منشاء شهری و روستایی آنها تغییر کرده و با توجه به افزایش میزان شهر نشینی در کشور، حدود ۱۳ درصد افزایش در نسبت مسافرین شهری بوجود خواهد آمد. نسبت مسافرین شهری از ۲/۷۸ درصد مسافرین مقیم در روزهای تابستان به ۱/۹۱ درصد میرسد. این امر بر افزایش تقاضا برای تسهیلاتی نظیر هتل تاثیر مثبت خواهد داشت.

بررسی اماکن اقامتی موجود در استان خراسان بررسیها نشان میدهد که در سال ۷۶ تعداد کل هتلها در استان خراسان ۶۴ هتل بوده است که بجز ۴ هتل یک ستاره در شهرستانهای اسفراین – بیرجند – قوچان – نیشابور – مابقی هتلها در مشهد دایر بوده اند تعداد کل اطاقهای این هتل ها ۵۰۰۵ اطاق میباشد که ۷۳ اطاق در شهرستانهای مذکور و مابقی در مشهد وجود داشته است این هتل ها جمعاً دارای ۱۳۱۶۴ تخت بوده است.

همچنین در این سال مشهد دارای ۶۱ هتل آپارتمان با ۶۴۲ اطاق و ۲۵۶۸ تخت بوده است و استان دارای ۴۶۲ مهمانپذیر با ۱۳۰۲۶ اطاق و ۵۱۶۱۲ تخت بوده است که از این مهمانپذیرها ۴۱۶ مهمانپذیر در مشهد و ۴۶ مهمانپذیر در شهرستانهای دیگر استان بوده اند.پیش بینی نیاز به تسهیلات اقامتهمانطور که پیش از این اشاره شد، پیش بینی تقاضا برای تسهیلات اقامت زائرین در وهله اول متاثر از حجم کلی زائر و مسافر بوده و در مرحله بعد متاثر از خصوصیات اجتماعی و امکانات درآمدی متقاضیان است.

در این مبحث با توجه به برآورد حجم زوار در سه دوره زمانی (متوسط تعداد مسافر در روزهای سال؛ متوسط مسافر یک روز تابستان و مسافران روزهای ۱۸ تا ۳۰ شهریور) نیاز به امکانات اقامت محاسبه میگردد و تصویری از حداقل و حداکثر نیازها ارائه میشود و با توجه به تفاوت قابل ملاحظه مسافران و زوار شهری و روستایی در نحوه استفاده از تسهیلات مختلف مورد نظر قرار گرفته است و با توجه به فقدان اطلاعات در مورد تغییر سایر عوامل محاسبات با فرض ثابت ماندن تاثیر سایر عوامل بر نسبت استفاده از هتل و مسافرخانه و سایر تسهیلات توسط مسافرین و زوار شهری و روستایی داخل و خارج استان انجام شده است.

محاسبات انجام شده برای متوسط تقاضای روزانه در فصل تابستان که میتواند مبنای واقع بینانه تری برای برنامه ریزی قرار گیرد نشان میدهد که در سال ۹۵ بیش از ۴۵ هزار نفر متقاضی اقامت در هتل، حدود ۱۲۴ هزار نفر  متقاضی اقامت در مسافرخانه ها، ۵/۳۱ هزار نفر متقاضی اقامت در منازل اجاره ای خواهند بود. این محاسبات نشان میدهد که حدود ۱۰ هزار نفر روزانه در تابستان ۹۵ درصد در حاشیه پارکها و در اردوگاه اقامت خواهند کرد. مقایسه حداقل و حداکثر نیاز به تسهیلات اقامتی(در روزهای عادی سال و روزهای اوج سفر به مشهد) نشان میدهد که در روزهای اوج حدود ۵۰ درصد بر میزان تقاضا برای تسهیلات مورد نیاز تابستان افزوده خواهد شد و در روزهای عادی سال از ۵۷ درصد تسهیلات مورد نیاز تابستان استفاده نخواهد شد بطورکلی تسهیلات مورد نیاز در تابستان سال ۹۵ حدود ۳ برابر امکانات موجود در سال ۶۵ خواهد بود.

از جمله مسائلی که باعث افزایش تعداد متقاضیان هتل ها و مسافرخانه ها میشود میتوان به افزایش چشمگیر مسافران شهری و توسعه و رشد شهر نشینی و محدود شده خانواده ها به هسته های هر چه کوچکتر اشاره کرد. که با توجه به ارتقاء سطح  آگاهی ها، اقامت در منزل بستگان بتدریج کاهش خواهد یافت، زیرا که در زندگی شهرنشین – کوچک شده محیط خانه و بالاخره مشغله های زیاد خانواده ها اقامت طویل المدت را به مسافران و زائران نخواهد داد، از این جهت نیاز به هتل ها و مسافرخانه و استفاده از امکانات شهری و عمومی، افزایش خواهد یافت.

منبع: سایت هتلداری

 
واکاوی وضعیت صنعت توریسم در مشهد
چاپ

با پروژه‌هایی خاک‌خورده نمی‌توان گردشگر جذب کرد

واکاوی وضعیت صنعت توریسم در مشهد

 موقعیت بی‌نظیر شهرمشهد در شرق کشور و ظرفیت‌های بالای گردشگری این کلانشهر زیارتی باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مایل به استفاده از بسترهای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری این شهر شوند.

موقعیت بی‌نظیر شهرمشهد در شرق کشور و ظرفیت‌های بالای گردشگری این کلانشهر زیارتی باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مایل به استفاده از بسترهای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری این شهر شوند.

چنین است که بسیاری از ایرانیان و یا حتی اتباع کشورهای مسلمان از مسئولان استانی و کشوری می‌خواهند تا مسیر حضور پررنگ و جدی‌تر سرمایه‌گذاری کشورهای مسلمان در کلانشهر مذهبی مشهد را هموار کنند. با این حال عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های صنعت گردشگری و نیز مشکلات بروکراتیک، مانع از جذب مناسب سرمایه در صنعت توریسم مشهد شده و درنتیجه عدم توسعه امکانات رفاهی را به‌بار آورده است. مشکلی که بعضا به علت برخوردهای نامناسب برخی از اصناف مشهدی با زائران تشدید نیز می‌شود.

اکنون همزمان با 27سپتامبر روز جهانی جهانگردی، در گفتگو با صاحبنظران به بررسی وضعیت صنعت توریسم در مشهد می‌پردازیم.

ضرورت ایجاد اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت

در همین ‌رابطه نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین علل کاهش مدت اقامت زائران در پایتخت معنوی ایران را گران بودن هزینه هتل‌ها عنوان کرده و می‌گوید: ‌از آنجا که هزینه اقامت در مشهد‌ گران است، ایجاد اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت می‌تواند به افزایش مدت ماندگاری زائران منجر شود.

عفت شریعتی در گفتگو با شهرآرا می‌افزاید: شرایط به‌گونه‌ای است که باید بخش دولتی و خصوصی با تعاملی دوسویه در این حوزه ورود پیدا کنند؛ علاوه براین شرکت‌های خارجی قانونمند می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. وی‌ با بیان اینکه توسعه‌ گردشگری مذهبی برای ما بسیار حائزاهمیت است، خاطرنشان می‌کند: باید از افرادی که به‌عنوان گردشگر مذهبی به مشهد وارد می‌شوند همچون مبلغان گردشگری مذهبی بهره ببریم و از این طریق تبلیغات گردشگری را هر سال پررنگ‌تر کنیم.

اختصاص یارانه زائر به مشهد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد نیز با پیشنهاد اختصاص یارانه زائر به مشهد می‌گوید: درصورت اختصاص یارانه زائر می‌توان سطح خدمات‌دهی به زائران امام رضا (ع)را افزایش داد.

غلامرضا بصیری‌پور در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه برای افزایش مدت ماندگاری زائران در مشهد باید فکری برای پرکردن اوقاغت فراغت آن‌ها بکنیم، می افزاید: درست است که یک زائر با هدف زیارت به مشهد می‌آید اما آیا فکری برای پرکردن اوقات فراغت او بعد از چندساعتی که به زیارت می‌رود کرده‌ایم؟ وی ادامه می‌دهد: نبود مکان‌هایی که زائران بتوانند اوقات خود را در آنجا بگذرانند، باعث کاهش مدت اقامت آن‌ها در مشهد شده است. وی با انتقاد از طولانی شدن پروژه‌های گردشگری در مشهد ادامه می‌دهد: وقتی پروژه‌های گردشگری مانند ساخت موزه ملی استان 10سال طول می‌کشد، چه انتظاری برای جذب ماندگاری زائر توسط موزه داشت؟!
 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد ضمن انتقاد از رفتار نامناسب برخی از اصناف با زائران می‌گوید: سازمان‌ها و نهادهای متولی باید در این زمینه جدی‌تر وارد عمل شوند و با افرادی که اقدام به گران‌فروشی به زائران می‌کنند، برخورد کنند؛ نه اینکه فقط به اعلام میزان بازرسی‌ها از واحدهای صنفی بسنده کرده و خروجی چندانی کارهایشان نداشته باشد.

افزایش هزینه‌ هتلداری در مشهد

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی نیز با اشاره به افزایش هزینه هتل‌ها در مشهد به دنبال اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: این درحالی است که هتل‌های مشهد اقدام به افزایش نرخ خود نکرده و تاکنون درخواست آن‌ها برای افزایش نرخ هتل با سکوت مواجه شده است!
 
قانعی ‌در گفتگو با شهرآرا می‌افزاید: اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نیز منجر به افزایش 35تا 40درصدی هزینه‌های هتل‌ها در مشهد شده است. وی یکی از مشکلات ‌صنعت گردشگری مشهد را وجود اقامتگاه‌های شخصی در این شهر عنوان کرده و خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه امسال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوزی به خانه‌های شخصی نداده است، اما وجود خانه‌هایی که از قبل مجوز داشته، باعث ایجاد مشکلاتی برای هتلداران شده است.
 
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی یکی ازمعضلات جدید شهر مشهد را کاهش میزان ماندگاری مسافر بیان کرده و تصریح می‌کند: میزان ماندگاری در شهر مشهد به‌شدت کاهش یافته و به 2روز رسیده است؛ زیرا امکان استفاده مطلوب از اماکن تفریحی برای زائران و گردشگران وجود ندارد. به همین منظور مسئولان باید این موضوع را جدی گرفته و هرچه سریع‌تر در جهت برطرف کردن آن گام بردارند. وی تاکید می‌کند: معرفی مکان‌های تفریحی مشهد و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ‌به منظور تسهیل رفت‌وآمد زائران به مکان‌های تفریحی می‌تواند باعث افزایش ماندگاری زائران در مشهد شود. وی می‌گوید: باید زیرساخت‌های سفر مانند آژانس‌های مسافرتی که اقدام به آوردن مسافران به‌صورت تور به مشهد می‌کنند تقویت شوند زیرا از این طریق می‌توانیم هزینه سفر به مشهد را کاهش داده و درنتیجه مدت اقامت در این کلانشهر را افزایش دهیم.

منبع:سایت مدیر زائر