هتل صادقیه مشهد    هتل صابر مشهد    دهکده تندرستی تنکابن باشگاه مشتریان نقشه سایت    ورود کاربران    ارتباط با ما
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات حرم مطهر

1.     خرید و فروش کالا در حرم مطهر ممنوع مى باشد.

2.     ورود ساک و وسائل صرف غذا و استراحت به حرم مطهر ممنوع مى باشد.

3.     تردد برادران در قسمت هاى ویژه خواهران مجاز نمى باشد.

4.     تصویر بردارى از قسمت هاى مختلف حرم مطهر بدون هماهنگى با مدیریت حرم مطهر ممنوع  مى باشد.

5.      ورود افراد مسلح بدون هماهنگى با دفتر مدیریت مجاز نمى باشد.

6.     ورود بى سیم و هدفن و وسایل ارتباطى دیگر بدون هماهنگى با دفتر مدیریت مجاز نمى باشد.

7. ورود ساک هاى سامسونیت و کیف دستى به حرم مطهر ممنوع مى باشد و زائران گرامى باید آن را تحویل امانتدارى بدهند.

8.      ورود خواهران بدون حجاب کامل ( چادر ) ممنوع مى باشد.

9.     انجام هر گونه کارهاى غیر متعارف اماکن مقدسه از قبیل تکدّى گرى ، خواب و . . . مجاز نمى باشد.

10.  توریستها و جهانگردان غیر مسلمان فقط در صورت هماهنگى با دفتر انتظامات و امور بین الملل مجاز به بازدید از صحن ها مى باشند و جهت پذیرایى و پاسخگویى به سوالات ایشان به دفتر امور بین الملل هدایت مى شوند.

 

 
امانتداریها

1.     ورود زائرین و افراد متفرقه به داخل امانتدارى ها ممنوع است.

2.     امانتدارى ها از پذیرش اشیاء قیمتى مانند فرش ابریشمى و . . . معذور مى باشند.

3.     امانتدارى ها اجناس حجیم مانند رختخواب و چمدان هاى بزرگ و وسایل گروهى و کاروان را نمى پذیرند.

4.     امانتداریها از پذیرش مواد غذایى و میوه و اجناس شکستنى معذورند.

5.     آسیب دیدن اجناس شکستنى به عهده زائر مى باشد.

6. نوشتن نام و نام خانوادگى روى قبض الصاقى به ساک الزامى است و در موقع عودت حتماً نام و نام خانوادگى سوال شود.

7.     تحویل اجناس امانتى فقط در قبال اخذ قبض و رسید امکان پذیر مى باشد.

8.     در قبال تحویل چادر حداقل مبلغ 2000 تومان به عنوان ودیعه دریافت مى شود.

9.     حداکثر زمان قبول امانت توسط امانتدارى 2 ساعت مى باشد.

 

http://www.sadeghiye-hotel.com/Upload/Modules/Contents/asset10/198-C.png