هتل صادقیه مشهد    هتل صابر مشهد    دهکده تندرستی تنکابن باشگاه مشتریان نقشه سایت    ورود کاربران    ارتباط با ما
ترجمه زيارت نامه

سلام بر آدم برگزیده خدا, سلام بر نوح پیامبر خدا, سلام بر ابراهیم صدیق حقیقى خدا, سلام بر موسى هم صحبت خدا, سلام بر عیسى روح خدا، سلام بر تو اى رسول خدا, سلام بر تو اى بهترین آفریدگان خدا, سلام بر تو اى بنده خدا, سلام بر تو اى محمّد(ص) فرزند عبدالله خاتم پیامبران خدا، سلام بر تواى امیرمؤمنان على بن ابى طالب جانشین فرستاده خدا, سلام بر تو اى فاطمه بانوى بانوان جهان, سلام بر شما اى دو نوه پیامبر رحمت و دو آقای جوانان اهل بهشت، سلام بر تو اى على بن الحسین آقاى عبادت کنندگان و روشنى چشم بینندگان، سلام بر تو محمّد فرزند على شکافنده علم پس از پیامبر, سلام بر تو ای جعفر  فرزند محمّد راستگوى نیکوکار امین وحى خدا, سلام بر تو اى موسى فرزند جعفر اى پاک و پاک سرشت, سلام بر تو اى فرزند موسى خشنودى پسندیده, سلام بر تو اى محمّد فرزند على آن پرهیزکار, سلام بر تو اى فرزند محمّد آن پاکیزه و نصیحت کننده امین وحى خدا, سلام بر تو اى حسن فرزند علی, سلام بر جانشین پس از او، خدایا درود و رحمت فرست بر نورت و روشنایى ات و ولى ولى خود و وصى وصى خود و حجّت خویش بر خلق تو، حضرت حجّت(عج)، سلام بر تو اى دختر رسول خدا, سلام بر تو اى دختر فاطمة زهرا(ع) و خدیجه کبری(ع), سلام بر تو اى دختر امیرمؤمنان(ع) سلام بر تو اى دختر حسن(ع) و حسین(ع), سلام بر تو اى دختر ولّى خدا, سلام بر تو اى خواهر ولّى خدا, سلام بر تو اى عمّه ولّى خدا, سلام بر تو اى دختر موسى فرزند جعفر و رحمه پروردگار و برکاتش نیز بر تو باد، سلام بر تو باد, خداوند متعال در بهشت ما را به شما بشناساند و ما را در گروه شما محشور گرداند, ما را در کنار حوض پیامبر شما درآورد و ما را سیراب کند با جام جدّ شما از دست على فرزند ابى طالب، درودهاى خداوند بر شما باد, از خدا مسألت مى نماییم که در شما خوشحالى و شادمانى را به ما نشان بدهد و این که ما و شما را در گروه جدّتان محمّد که صلوات خدا بر او و آلش باد گرد آورد و معرفت شما را از ما نگیرد زیرا که او صاحب اختیار توانا است و من به وسیله محبّت به شما و بیزارى از دشمنان شما و تسلیم شدن براى فرمان خدا و آن حال که بدان خشنودم نه انکار دارم و نه تکبّر مى ورزم و معتقدم با آنچه آورده آن را محمّد، به آن راضى هستم و به وسیله آن دیدار تو را مى طلبم، اى آقاى من! خدایا! رضاى تو را و سراى دیگر. اى فاطمه شفاعت فرما من را در بهشت که تو نزد خدا مقام  و مرتبه اى دارى، خدایا! جداً از تو مى خواهم که عمرم را به نیک بختى پایان رسانى و آن نعمتى که در آن هستم از من مگیر و نیست جنبشى و نه نیرویى مگر با اراده خداى والاى بزرگ، پروردگارا! دعاى ما را پاسخ گو و آن را به بزرگوارى و بخشش و عافیت خود بپذیر! خدا رحمت فرستد بر محمّد(ص) و همه خاندانش و سلام فرست، سلامى شایان، اى مهربان ترین مهربانان».
 

http://www.sadeghiye-hotel.com/Upload/Modules/Contents/asset10/198-C.png